Tajemný svět doteků

 

Podpořte dobrou věc

Naše projekty, kterými pomáháme těžce tělesně postiženým jsou velmi náročné. Věřím ale, že díky laskavým podnikatelům, firmám a sponzorům kteří ještě mají sociální cítění a budou nám chtít pomoci, budeme i nadále schopni tyto potřebné projekty realizovat.
Naše projekty jsou zaměřený na zaměstnávání těžce tělesně postižených, kteří mají ztížené podmínky na trhu práce, díky svému handicapu.

Provozujeme projekty:

www.dativo.cz - v tomto projektu zaměstnáváme těžce zdravotně postižené, kterým jejich zdravotní stav nedovolí nikam docházet – jedná se o domácí zaměstnance.

www.masaze-teplice.cz - projekt chráněné dílny – masážního studia, kde jsou všichni zaměstnanci též handicapovaní, ale mají to štěstí, že jsou schopni za svou prací docházet.

E-mail

info@masaze-teplice.cz

Kontakt pro sponzory

(+420) 603 281 826

Děkujeme našim sponzorům a podporovatelům.